نوشته‌ها

فرمولاسیون رنگ پلاستیک

رنگ های پلاستیک قدمتی دیرینه دارند،که بر پایه آب می باشند، جزء نخستین انواع رنگ بوده اند و شروع استفاده از آن ها به زمان های خیلی دور در تاریخ برمی گردد.در اینجا شایان ذکر است که بهترین فرمولاسیون رنگ پلاستیک را از هر نوعی ، شرکت مهندسین مشاور ارایه می دهند. از غارنشین ها […]