نوشته‌ها

فرمولاسیون روغن جلا چوب/روغن جلا آلکیدی

روغن جلا یکی از موادیست که در نقاشی صنایع چوبی بسیار مورد استفاده قرار می گیردو در واقع از خانواده رنگ ها محسوب میشود. استفاده از روغن های جلا یکی از بهترین راه ها است تا نه تنها طول عمر درها و وسایل مختلف چوبی درون خانه را افزایش دهید، بلکه جلوه بیشتری هم به […]