نوشته‌ها

فرمولاسیون چسب صحافی

در ابتدا به معرفی چسب می پردازیم ، چسب هر ماده ای است که روی سطح مواد بکار رفته و آنها را به هم متصل کرده و در برابر جداسازی مقاومت می کند. از زمان های قدیم برای صحافی کتاب روش های متعددی استفاده می شده است .اوایل انتهای کتابها را می دوختند . با […]