نوشته‌ها

فرمولاسیون آب باطری

فرمولاسیون آب باطری : محتوی باطری اسیدی مایعی است که در حقیقت یک نوع الکترولیت است ،که آن مخلوطی از اسید سولفریک و آب است. در شرایط عادی، باتری فقط آب خود را به صورت گاز هیدروژن و اکسیژن از دست می دهد.این گازها از باطری تبخیر می شوند و با گذر زمان، سطح آب […]