نوشته‌ها

فرمولاسیون مکمل خودرو /فرمول اکتان بوستر

به هرگونه افزودنی که قابلیت اضافه شدن به مایعات خودرو  از قبیل بنزین، روغن و … را داشته باشد « مکمل خودرو » می‌گویند.یکی از رایجترین و شناخته شده ترین مکمل اکتان بوستر می باشد،که موجب افزایش بهسوزی یا اکتان افزایی خودرو می‌شود.در اینجا شایان ذکر است که بهترین فرمولاسیون مکمل خودرو /فرمول اکتان بوستر […]