نوشته‌ها

فرمولاسیون مایع ادبلو (مایع اگزوز دیزل)

مایع ادبلو یا مایع اگزوز دیزل که در ایران و اروپا به نام ادبلو مشهور می باشد، براساس استاندارد ISO 22241 یک محلول اوره می‌باشد که از ۳۲٫۵٪ اوره خالص  و ۶۷٫۵٪ آب دیونایز تشکیل گردیده است. در اینجا شایان ذکر است که بهترین فرمولاسیون مایع اَدبلو (مایع اگزوز دیزل) را از هر نوعی ، […]